Vítejte,
v letošním ročníku ENTERcampu jsem přidal ENETRplus. Bude to příležitost prožít duchovní cvičení v tichu a klidu na DCŽM Ktiš. Nebude to "klasický" (jak jsme zvyklí) ENETRcamp, ale budou to exercicie v tichu. Jsem stále více přesvědčen, že nám chybí chvíle, kdy bychom se mohli zastavit, duchovně nadechnout. Proto navrhuji strávit těchto několik dní v tichu a rozjímat nad Božím slovem. Bydlet budeme v DCŽM (ne ve stanech), jídlo a program jsou zajištěny. Program celého ENETERplus bude zahrnovat mši svatou, každý den dvě setkání nad Božím slovem a adoraci. Program nebude nabitý, ale spíše časem ztišení a rozjímání nad vlastním životem ve světle Božího slova a adorace, k čemuž nás vybízí zejména papež František. Pokusme se o to.

Srdečně vás zvu na ENETRplus.